Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 28/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 28/06/2017

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

28/06/2017

+/-

Tấm 3,4

6,000

0

 

Tin tham khảo