Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018
 

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

21/04/2018

+/-

Tấm 3,4

6,600

-50

Tin tham khảo