Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 11/06/2018
 

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 11/06/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

11/06/2018

+/-

Tấm 3,4

7,000

0

Tin tham khảo