Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 29/06/2018
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 29/06/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

29/06/2018

+/-

Tấm 1,2

7,600

-100

Tin tham khảo