Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 27/06/2018
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 27/06/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

27/06/2018

+/-

Tấm 1,2

7,700

-150

Tin tham khảo