Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 25/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 25/10/2017

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

25/10/2017

+/-

Tấm 1,2

6,900-7.100 -100

Tin tham khảo