Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 25/06/2018
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 25/06/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

25/06/2018

+/-

Tấm 1,2

7,900

0

Tin tham khảo