Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 22/06/2018
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 22/06/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

22/06/2018

+/-

Tấm 1,2

7,900

-200

Tin tham khảo