Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

18/5/2019

+/-

Tấm 1,2

6,600

0

Tin tham khảo