Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/10/2018
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/10/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

12/10/2018

+/-

Tấm 1,2

7,650

0

Tin tham khảo