Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/1/2019
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/1/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

12/1/2019

+/-

Tấm 1,2

7,600

0

Tin tham khảo