Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 01/06/2018
 

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 01/06/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

01/06/2018

+/-

Tấm 1,2

8,100

-100

Tin tham khảo