Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 25/5/2019
 

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 25/5/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

25/5/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

6,200

0

Tin tham khảo