Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 15/6/2019
 

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 15/6/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

15/6/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

5,700

-100

Tin tham khảo