Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 31/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 31/3/2017

Giá tấm, cám ghi nhận lúc 8h sáng ngày 31/3 tại Kiên Giang ổn định

Tấm 1,2 tại kho: 6500
Tấm 3,4 tại kho: 5900
Cám tại kho: 5100

Tin tham khảo