Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 28/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 28/2/2017

Giá tấm, cám ghi nhận lúc 8h sáng ngày 28/2 tại Kiên Giang ổn định

Tấm 1,2 tại kho: 6600
Tấm 3,4 tại kho: 6000
Cám tại kho: 5400

Tin tham khảo