Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 26/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tấm, cám tại Kiên Giang sáng ngày 26/4/2017

Giá tấm, cám ghi nhận lúc 8h sáng ngày 26/4 tại Kiên Giang giảm nhẹ

Tấm 1,2 tại kho: 6400
Tấm 3,4 tại kho: 5900
Cám tại kho: 4800

Tin tham khảo