Giá sắn lát và tinh bột sắn xuất khẩu sẽ tăng trở lại do nhu cầu của Trung Quốc đang có xu hướng tăng
 

Giá sắn lát và tinh bột sắn xuất khẩu sẽ tăng trở lại do nhu cầu của Trung Quốc đang có xu hướng tăng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.