Giá sắn lát tại Tây Ninh và Bình Phước ngày 10/9/2019
 

Giá sắn lát tại Tây Ninh và Bình Phước ngày 10/9/2019

Bảng giá sắn lát bán nội địa ngày 10/9/2019 (đồng/kg)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 10/9/2019

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO BÁN

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

SẮN LÁT:

Tây Ninh – mì cám (độ ẩm dưới 15%)

5.500-5.600

5.500-5.600

Giao dịch lẻ tẻ

Bình Phước – mì cám (độ ẩm dưới 15%)

5.500

5.500

Giao dịch lẻ tẻ

Tin tham khảo