Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 10/2/2020: Giá tăng 50-100 đồng/kg
 

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 10/2/2020: Giá tăng 50-100 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí