Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 11/2/2020: Giá hàng mì cám giảm 50 đồng/kg
 

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 11/2/2020: Giá hàng mì cám giảm 50 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí