Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 10/2/2020: Giá tăng từ 50-100 đồng/kg so với cuối tuần trước
 

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 10/2/2020: Giá tăng từ 50-100 đồng/kg so với cuối tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí