Giá sắn lát bán nội địa ngày 15/5/19
 

Giá sắn lát bán nội địa ngày 15/5/19

Tại cửa khẩu Xa Mát, hàng mì cục về ít, ngày có ngày không với giá mua vào cao nhất ở mức 5.500 đồng/kg. Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì cục lưu kho bán ra với giá 5.400-5.500 đồng/kg đi nhà máy TACN.

NGUYÊN LIỆU

15/5

14/5

Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15%)

4.700

4.700

Quy Nhơn – mì cám (độ ẩm dưới 15%)

-

-

Tin tham khảo