Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 9/10/2019
 

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 9/10/2019

Tại Thanh Hóa, nhà máy vẫn giữ giá mua xô ở mức 1.600 đồng/kg, lượng sắn củ đưa về nhà máy nhiều hơn, đạt tầm 300-400 tấn/ngày, trữ độ bột đạt 24-25%.

Tin tham khảo