Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 13/2/2020: Giá ổn định
 

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 13/2/2020: Giá ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí