Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 11/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg
 

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 11/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí