Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 16/12/2019: Giá ổn định
 

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 16/12/2019: Giá ổn định

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí