Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 10/2/2020: Giá giảm, đồng thời nhà máy trừ độ bột nặng tay hơn
 

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 10/2/2020: Giá giảm, đồng thời nhà máy trừ độ bột nặng tay hơn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí