Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/2/2020: Giá giảm 80 đồng/kg so với cuối tuần trước
 

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/2/2020: Giá giảm 80 đồng/kg so với cuối tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí