Giá nhập Ure Indo hạt trong về Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 ở mức 272 USD/tấn CFR
 

Giá nhập Ure Indo hạt trong về Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 ở mức 272 USD/tấn CFR

So sánh diễn biến giá Ure nhập khẩu và giá Ure bán tại thị trường nội địa Việt Nam: Giá nhập Ure Indo hạt trong về Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 ở mức 272 USD/tấn CFR (tương đương mức chào tại cảng 6850-6900 đ/kg); Ure Indo hạt đục 280 USD/tấn CFR (tương đương mức chào tại cảng 7050-7100 đ/kg).

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp