Giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng giảm trên sàn CBOT
 

Giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng giảm trên sàn CBOT

dự báo thời tiết thuận lợi tại các khu vực trồng trọt chính của vùng Trung Tây Hoa Kỳ đẩy giá ngô và giá đậu tương tiếp tục giảm điểm

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

14/06

13/06

Ghi chú

Ngô: dự báo thời tiết thuận lợi tại các khu vực trồng trọt chính của vùng Trung Tây Hoa Kỳ đẩy giá ngô và giá đậu tương tiếp tục giảm điểm

Mỹ - CBOT

142.9

148.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

146.7

151.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

174.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

166.4

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

169.0

174.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: đồng đô la tăng giá đã khiến lúa mỳ Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt những nhà nhập khẩu, bên cạnh đó xu thế bán ra để chốt lời của các nhà đầu tư vẫn còn cũng tạo áp lực đẩy giá lúa mỳ đi xuống

Mỹ - CBOT

184.2

189.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

190.0

195.7

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

270.0

273.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương: 

Mỹ - CBOT

340.7

343.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

342.9

346.0

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

378.0

383.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

-

344.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

346.0

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

378.4

383.4

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

380.6

385.3

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

379.0

384.0

Kỳ hạn tháng 6

Tin tham khảo