Giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng giảm do triển vọng thời tiết tốt hơn tại Mỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng giảm do triển vọng thời tiết tốt hơn tại Mỹ

Giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng giảm, đặc biệt giá đậu tương và khô đậu tương giảm khá mạnh do triển vọng thời tiết tốt hơn tại Mỹ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

25/07

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng giảm do triển vọng thời tiết tốt hơn tại Mỹ

Mỹ - CBOT

145.1

-3.4

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

150.5

-3.3

Kỳ hạn tháng 12

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

174.2

-5.3

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

183.4

-5.2

Kỳ hạn tháng 12

Đậu tương

Mỹ - CBOT

362.3

-6.0

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

364.7

-6.4

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

353.1

-8.3

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

358.2

-8.6

Kỳ hạn tháng 12

Tin tham khảo