Giá ngũ cốc và hạt CBOT tiếp tục xu hướng tăng do dự báo mưa quay trở lại
 

Giá ngũ cốc và hạt CBOT tiếp tục xu hướng tăng do dự báo mưa quay trở lại

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

12/6

11/6

Ghi chú

Ngô: giá ngũ cốc và hạt CBOT tiếp tục xu hướng tăng do dự báo mưa quay trở lại các khu vực quan trọng của vành đai nông nghiệp Bắc Mỹ vào cuối tuần này, có thể khiến tiến độ gieo trồng vụ mới chậm trở lại.

Mỹ - CBOT

169.3

168.3

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

172.5

171.7

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

163.8

160.3

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil – BMF

165.2

159.6

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina – FOB

180.0

179.0

Kỳ hạn tháng 6/2019

Argentina – FOB

175.0

175.0

Kỳ hạn tháng 7-9/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

193.3

190.3

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

195.1

191.5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

243.0

243.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Argentina - FOB

247.0

247.0

Kỳ hạn tháng 8-10/2019

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

322.6

315.7

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

327.6

320.8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

345.0

339.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Argentina - FOB

357.0

350.0

Kỳ hạn tháng 8-11/2019

Brazil - BMF

322.6

314.7

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil - BMF

327.7

320.9

Kỳ hạn tháng 9/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

352.3

346.6

Kỳ hạn tháng 7/2019

Mỹ - CBOT

355.5

349.8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

334.0

328.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Argentina - FOB

337.0

332.0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Tin tham khảo