Giá ngũ cốc và hạt CBOT quay đầu tăng trở lại nhờ lực mua kỹ thuật của thị trường
 

Giá ngũ cốc và hạt CBOT quay đầu tăng trở lại nhờ lực mua kỹ thuật của thị trường

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

02/8

01/7

Ghi chú

Ngô: giá ngũ cốc và hạt CBOT đồng loạt tăng trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ lực mua kỹ thuật của thị trường sau khi giá giảm sâu trong phiên trước đó. Riêng giá khô đậu tương vẫn tiếp tục giảm do nhu cầu yếu bởi dịch tả châu Phi vẫn tiếp tục lan rộng tại châu Á và Đông Âu.

Mỹ - CBOT

157,2

154,6

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

161,2

158,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

156,3

156,2

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

163,4

163,2

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

162,0

160,0

Kỳ hạn tháng 8-9/2019

Argentina – FOB

168,0

166,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

180,3

174,8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

180,6

176,6

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

237,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

200,0

196,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

314,4

313,3

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

319,1

317,9

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

336,0

334,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

346,0

344,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

314,4

313,3

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

319,1

317,9

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

324,7

325,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

330,1

330,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

307,0

308,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

312,0

312,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo