Giá ngũ cốc và hạt CBOT đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 15/1 do lực bán kỹ thuật của nhà đầu tư khi mà thị trường thiếu thông tin về nhu cầu từ Trung Quốc
 

Giá ngũ cốc và hạt CBOT đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 15/1 do lực bán kỹ thuật của nhà đầu tư khi mà thị trường thiếu thông tin về nhu cầu từ Trung Quốc

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

15/1

14/1

Ghi chú

Ngô: giá ngũ cốc và hạt CBOT đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 15/1 do lực bán kỹ thuật của nhà đầu tư khi mà thị trường thiếu thông tin về nhu cầu từ Trung Quốc. Nhiều thương nhân lo ngại Mỹ và Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể thống nhất.

Mỹ - CBOT

146.1

149.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

149.4

152.4

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

175.9

178.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

167.2

168.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina – FOB

170.0

173.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina – FOB

166.0

169.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

187.8

188.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

189.6

190.0

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

234.0

234.0

Kỳ hạn tháng 2/2019

Argentina - FOB

238.0

237.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Đậu tương: 

Mỹ - CBOT

328.2

331.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

333.1

337.0

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

344.0

345.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

335.0

338.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Brazil - BMF

328.2

332.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

333.2

337.0

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương: 

Mỹ - CBOT

341.0

343.8

Kỳ hạn tháng 3/2019

Mỹ - CBOT

345.1

348.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

328.0

332.0

Kỳ hạn tháng 1-2/2019

Argentina - FOB

327.0

331.0

Kỳ hạn tháng 3-4/2019

Tin tham khảo