Giá ngũ cốc và hạt CBOT đồng loạt giảm trong phiên giao dịch đầu tuần
 

Giá ngũ cốc và hạt CBOT đồng loạt giảm trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá ngô quay đầu giảm do tiến độ thu hoạch ở vùng Trung Tây nước Mỹ khá tốt. Tính đến ngày 16/09, nông dân Mỹ đã thu hoạch được khoảng 9% diện tích ngô, hơn 2% so với tiến độ của năm ngoái và 3% so với mức của trung bình 5 năm trước.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

17/09

14/09

Ghi chú

Ngô: giá ngô quay đầu giảm do tiến độ thu hoạch ở vùng Trung Tây nước Mỹ khá tốt. Tính đến ngày 16/09, nông dân Mỹ đã thu hoạch được khoảng 9% diện tích ngô, hơn 2% so với tiến độ của năm ngoái và 3% so với mức của trung bình 5 năm trước.

Mỹ - CBOT

137.0

138.4

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

141.7

143.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

-

164.8

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

-

168.4

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

155.0

157.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

155.0

157.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Lúa mỳ: giá lúa mì giảm trở lại do nhu cầu xuất khẩu lúa mì Mỹ yếu

Mỹ - CBOT

186.0

187.9

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

193.0

194.8

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Đậu tương: cũng giống như ngô, tiến độ thu hoạch đậu tương cũng vượt mức kì vọng của các nhà đầu tư, với tiến độ thu hoạch tuần vừa rồi là 6%, cao hơn 1% so với kì vọng nên giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tiếp tục chiều hướng giảm.

Mỹ - CBOT

302.5

305.1

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

307.6

310.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

377.0

383.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

376.0

385.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Brazil - BMF

-

305.0

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

-

310.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

334.0

337.2

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

337.0

340.4

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

339.0

342.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

342.0

345.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

 

Tin tham khảo