Giá ngô và khô đậu tương quay đầu giảm do triển vọng mùa vụ bội thu tại Mỹ
 

Giá ngô và khô đậu tương quay đầu giảm do triển vọng mùa vụ bội thu tại Mỹ

Mặc dù mưa lớn có thể làm chậm tiến độ thu hoạch ngô tại một số khu vực của vùng Trung Tây, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn kì vọng vào một mùa vụ bội thu sắp tới. Do đó kết thúc phiên giao dịch ngày 05/09, giá ngô được ghi nhận giảm.

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

05/09

04/09

Ghi chú

Ngô: mặc dù mưa lớn có thể làm chậm tiến độ thu hoạch ngô tại một số khu vực của vùng Trung Tây, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn kì vọng vào một mùa vụ bội thu sắp tới. Do đó kết thúc phiên giao dịch ngày 05/09, giá ngô được ghi nhận giảm.

Mỹ - CBOT

143.8

145.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

148.5

149.4

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

-

173.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

-

176.9

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

160.0

162.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

163.0

164.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Lúa mỳ: giá lúa mì CBOT cũng quay đầu giảm do nhu cầu xuất khẩu yếu. Ngoài ra, mưa cũng làm tăng độ ẩm tại một số khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho vụ gieo trồng lúa mỳ sắp tới.

Mỹ - CBOT

191.7

195.3

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

199.3

202.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

238.0

238.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Đậu tương: cũng giống như ngô và lúa mì, giá đậu tương và khô đậu tương cũng quay đầu giảm bởi triển vọng nguồn cung dồi dào tại Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn đang tiếp diễn.

Mỹ - CBOT

307.9

310.2

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

312.5

314.9

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

369.0

371.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

371.0

373.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Brazil - BMF

-

310.2

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

-

315.5

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

338.8

340.9

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

341.5

343.1

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

336.0

339.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

340.0

343.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

 

Tin tham khảo