Giá ngô và khô đậu tương CBOT duy trì xu hướng tăng nhẹ
 

Giá ngô và khô đậu tương CBOT duy trì xu hướng tăng nhẹ

Giá ngô CBOT nhích nhẹ do nhu cầu xuất khẩu cao. Cụ thể, tổng doanh số bán hàng của 2 năm 2017/18 với 2018/19 đạt 1.063.000 tấn, cao hơn mức 876.000 tấn dự báo của thị trường. Tuy nhiên triển vọng mùa vụ bội thu vẫn là nhân tố giữ cho giá ngô không thể tăng mạnh.

Nguồn gốc

07/09

06/09

Ghi chú

Ngô:  giá ngô CBOT nhích nhẹ do nhu cầu xuất khẩu cao. Cụ thể, tổng doanh số bán hàng của 2 năm 2017/18 với 2018/19 đạt 1.063.000 tấn, cao hơn mức 876.000 tấn dự báo của thị trường. Tuy nhiên triển vọng mùa vụ bội thu vẫn là nhân tố giữ cho giá ngô không thể tăng mạnh.

Mỹ - CBOT

144.5

144.2

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

149.3

148.9

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

-

169.8

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

-

173.3

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

162.0

161.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

163.0

163.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Lúa mỳ:  mặc dù doanh số xuất khẩu cao hơn kỳ vọng của thị trường nhưng lại thấp hơn so với tuần trước đẩy giá lúa mỳ CBOT giảm phiên thứ 4 liên tiếp.

Mỹ - CBOT

187.8

188.7

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

195.3

196.6

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

236.0

236.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

238.0

238.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Đậu tương: doanh số xuất khẩu cao hơn kỳ vọng đã hỗ trợ giá đậu tương tăng điểm. Tuy nhiên cũng giống như ngô, triển vọng nguồn cung đậu tương dồi dào sẽ giữ cho giá đậu tương và khô đậu tương khó có thể tăng mạnh.  

Mỹ - CBOT

310.1

308.4

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

315.0

313.1

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

376.0

372.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

378.0

374.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Brazil - BMF

-

308.3

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

-

313.2

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

347.0

343.9

Kỳ hạn tháng 10/2018

Mỹ - CBOT

349.5

346.2

Kỳ hạn tháng 12/2018

Argentina - FOB

347.0

343.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

349.0

346.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Tin tham khảo