Giá ngô và giá đậu tương đã giảm điểm do thời tiết tại các vùng trồng ngô và đậu tương của Mỹ diễn biến khá thuận lợi
 

Giá ngô và giá đậu tương đã giảm điểm do thời tiết tại các vùng trồng ngô và đậu tương của Mỹ diễn biến khá thuận lợi

Giá ngô và giá đậu tương đã giảm điểm do thời tiết tại các vùng trồng ngô và đậu tương của Mỹ diễn biến khá thuận lợi. Tuy nhiên, mức giảm không nhiều do số liệu từ báo cáo xuất khẩu của Bộ Nông Nghiệp Mỹ đã chỉ ra rằng nhu cầu về 2 mặt hàng này đã tăng sau nhiều đợt giảm giá diễn ra gần đây.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

28/06

27/06

Ghi chú

Ngô: kết thúc phiên giao dịch ngày 28/06, giá ngô và giá đậu tương đã giảm điểm do thời tiết tại các vùng trồng ngô và đậu tương của Mỹ diễn biến khá thuận lợi. Tuy nhiên, mức giảm không nhiều do số liệu từ báo cáo xuất khẩu của Bộ Nông Nghiệp Mỹ đã chỉ ra rằng nhu cầu về 2 mặt hàng này đã tăng sau nhiều đợt giảm giá diễn ra gần đây.

Mỹ - CBOT

135.8

138.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

139.4

142.4

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

158.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

157.5

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

159.0

-

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: giá lúa mỳ kỳ hạn tháng 9 cũng giảm điểm do chịu ảnh hưởng từ việc tiến độ thu hoạch lúa mỳ vụ đông của Mỹ đang diễn ra khá nhanh.

Mỹ - CBOT

176.1

176.1

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

177.6

179.5

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

253.0

-

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương: 

Mỹ - CBOT

316.4

318.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

318.4

320.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

376.0

-

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

318.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

320.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

365.4

368.1

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

364.6

366.4

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

375.0

-

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo