Giá ngô và đậu tương tăng điểm trong khi giá khô đậu tương lại điều chỉnh giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô và đậu tương tăng điểm trong khi giá khô đậu tương lại điều chỉnh giảm

Giá ngô và đậu tương tăng nhẹ sau phán quyết của Tòa án Hoa Kỳ được xem là chiến thắng của ngành nhiên liệu sinh học ethanol

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

28/07

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô và đậu tương tăng nhẹ sau phán quyết của Tòa án Hoa Kỳ được xem là chiến thắng của ngành nhiên liệu sinh học ethanol

Mỹ - CBOT

147.7

0.4

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

153.2

0.6

Kỳ hạn tháng 12

Brazil - BMF

137.8

1.8

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

146.9

1.9

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

149.0

0.0

T7/2017-T2/2018

Argentina - FOB

166.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

205.9

0.2

Kỳ hạn tháng 8

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng điểm do lo ngại hạn hán tại Mỹ

Mỹ - CBOT

176.9

0.7

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

185.9

0.5

Kỳ hạn tháng 12

Canada - ICE

205.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

194.0

0.0

T7/2017-T10/2017

Argentina - FOB

191.0

-1.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

369.1

1.7

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

372.0

1.8

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

385.0

2.0

Giao ngay

Brazil - BMF

369.6

2.2

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

372.2

2.0

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương: giá khô đậu tương CBOT giảm do nhu cầu xuất khẩu yếu

Mỹ - CBOT

356.3

-1.4

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

362.0

-0.7

Kỳ hạn tháng 12

Argentina - FOB

330.0

0.0

Giao ngay

Tin tham khảo