Giá ngô và đậu tương quay đầu tăng sau báo cáo cân đối cung-cầu của Bộ NN Mỹ
 

Giá ngô và đậu tương quay đầu tăng sau báo cáo cân đối cung-cầu của Bộ NN Mỹ

Giá ngô và đậu tương CBOT quay đầu tăng trở lại do Bộ NN Mỹ cắt giảm dự báo sản lượng ngô và đậu tương Mỹ niên vụ 2018/19

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo