Giá ngô và đậu tương CBOT tăng điểm nhờ kỳ vọng sản lượng giảm
 

Giá ngô và đậu tương CBOT tăng điểm nhờ kỳ vọng sản lượng giảm

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

10/7

09/7

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT, đậu tương CBOT tăng điểm nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo cung cầu hàng tháng của USDA sẽ phát hành vào 11/7 (theo giờ Mỹ), họ kỳ vọng USDA sẽ cắt giảm sản lượng ngô và đậu tương

Mỹ - CBOT

171,3

170,2

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

173,0

172,1

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

164,5

-

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

172,5

-

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

183,0

-

Kỳ hạn tháng 7-9/2019

Argentina – FOB

181,0

-

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng trở lại từ mức thấp nhất trong vòng một tháng ở phiên trước đó nhờ ảnh hưởng tích cực từ thị trường ngô, đậu tương.

Mỹ - CBOT

185,4

184,7

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

189,8

189,4

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

241,0

-

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

200,0

-

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

330,8

327,6

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

335,3

332,2

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

351,0

-

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

365,0

-

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

330,8

-

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

335,4

-

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

344,4

342,8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

350,1

348,3

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

322,0

-

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

330,0

-

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo