Giá ngô và đậu tương, khô đậu tương CBOT tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn sau khi giá giảm sâu trước đó
 

Giá ngô và đậu tương, khô đậu tương CBOT tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn sau khi giá giảm sâu trước đó

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí