Giá ngô tháng 8 tăng do tàu nhập khẩu về trễ, nguồn cung khan
 

Giá ngô tháng 8 tăng do tàu nhập khẩu về trễ, nguồn cung khan

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo