Giá ngô tại miền Nam tiếp tục sụt giảm do áp lục hàng nhập về dồi dào
 

Giá ngô tại miền Nam tiếp tục sụt giảm do áp lục hàng nhập về dồi dào

Đối với hàng Nam Mỹ, một số DNTM có tàu về đầu tháng 4 đưa ra giá bán quanh mức 5.400 đ/kg về nhà máy TACN ở Hưng Yên (hàng xá, ngô Brazil), ổn định so với tuần trước

Tại miền Nam giá bán cho hàng Nam Mỹ xuống chỉ quanh mức 4.950-5.000 đ/kg, thấp hơn 100 đ/kg so với cuối tuần trước.

- Tuần này các DNTM đưa ra giá bán quanh mức 4.950 cho hàng ngô Châu Âu giao tháng 4 tại Cái Lân (hàng xá), ổn định. Còn tại miền Nam giá bán cho hàng châu Âu xuống chỉ quanh mức 4.750 đ/kg, thấp hơn 50-100 đ/kg so với cuối tuần trước.

Đối với hàng Nam Mỹ, một số DNTM có tàu về đầu tháng 4 đưa ra giá bán quanh mức 5.400 đ/kg về nhà máy TACN ở Hưng Yên (hàng xá, ngô Brazil), ổn định so với tuần trước. Còn tại miền Nam giá bán cho hàng Nam Mỹ xuống chỉ quanh mức 4.950-5.000 đ/kg, thấp hơn 100 đ/kg so với cuối tuần trước.

Giá ngô chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)    

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp