Giá ngô tại miền Bắc bắt đầu có xu hướng giảm do áp lực hàng dần về nhiều hơn
 

Giá ngô tại miền Bắc bắt đầu có xu hướng giảm do áp lực hàng dần về nhiều hơn

Tại miền Bắc giá ngô châu Âu bắt đầu có xu hướng giảm khi mà các tàu hàng nhập khẩu dần về nhiều hơn.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí