Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 9/8/2019
 

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 9/8/2019

Tại miền Bắc, cuối tuần trước, đầu tuần này một số nhà máy chốt mua được ngô giao nửa cuối tháng 8 chỉ khoảng 5.300 đồng/kg tại cảng Phú Thái

Bảng giá ngô bán nội địa ngày 9/8/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

9/8

7/8

Cái Lân- ngô Argentina - giao lên xe xá cảng, giao nửa đầu tháng 8/sau 20 tháng 8/9/10-12

5.600-5.650/5.300-5.350/5.250-5.300/5.250

5.600-5.650/5.300/5.250/5.200-5.250

Vũng Tàu – ngô Argentina - giao lên xe xá cảng giao nửa đầu tháng 8/nửa sau tháng 8/9/10-12

5.650-5.750/5.300-5.400/5.150-5.200/5.150

5.650-5.750/5.300-5.400/5.150-5.200/5.150

Tin tham khảo