Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 19/8/2019
 

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 19/8/2019

Tại Đắc Lắc giá ngô giảm nhanh do nguồn cung thu hoạch dần nhiều lên nhưng đầu ra hạn chế, ngô bán ra tại lò sấy hiện chỉ còn 5.200 đồng/kg.

Bảng giá ngô bán nội địa ngày 19/8/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

Giá chào bán

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

Cái Lân - ngô Argentina –giao 1-20/8

5.800

5.780-5.800

Chủ yếu giao dịch bán lẻ

Cái Lân - ngô Argentina –giao sau 20/8

5.350-5.400

5.300

Giao dịch ít

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 9

5.250

5.100-5.150

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 10

5.150

5.050-5.100

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 11/12

5.050-5.100

4.900-4.950

Giao dịch ít

Vũng Tàu - ngô Argentina –giao tháng 8

5.200-5.400 (-100)

5.150-5.300 (-50)

Giá giảm nhiều hơn về cuối tháng 8

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 9

5.150-5.200

5.000-5.050

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 10

5.000

4.900-4.950

Nhà máy hỏi giá nhiều hơn

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 11/12

4.900-4.950

4.800-4.850

Giao dịch ít

Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy

5.600-5.700

5.600-5.700

Giao dịch bán lẻ nội vùng

Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy

5.200 (-500)

5.200 (-500)

Giao dịch bán lẻ nội vùng 

Tin tham khảo