Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 11/9/2019
 

Giá ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 11/9/2019

Bảng giá ngô bán nội địa ngày 11/9/2019 (đồng/kg)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GIÁ GIAO DỊCH NỘI ĐỊA NGÀY 11/9/2019

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO BÁN

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

NGÔ:

Cái Lân - ngô Argentina –giao tháng 9

5.000 

4.950-4.980

Giao dịch ít

Cái Lân - ngô Brazil –giao tháng 9

5.100

5.050-5.100

Giao dịch ít

Cái Lân - ngô Nam Mỹ –giao tháng 10

5.000 

4.950

Giao dịch ít

Cái Lân - ngô Nam Mỹ –giao tháng 11

4.900-4.950 

4.900 

Giao dịch ít

Cái Lân - ngô Nam Mỹ –giao tháng 12

4.900

4.850-4.900

Giao dịch ít

Vũng Tàu - ngô Argentina – giao tháng 9

4.900

4.850-4.880

Giao dịch ít

Vũng Tàu - ngô Brazil – giao tháng 9

4.900-5.000

4.880-4.920

Chủ yếu giao dịch bán lẻ cho trại

Vũng Tàu - ngô Nam Mỹ – giao tháng 10

4.850-4.900

4.800-4.850

Giao dịch ít

Vũng Tàu - ngô Nam Mỹ – giao tháng 11/12

4.780-4.850

4.750-4.800

Giao dịch ít

Sơn La – ngô nội địa – ngô sấy

5.340

5.340

Giao dịch bán lẻ nội vùng và các trại gia cầm

Xuân Mai – ngô nội địa – ngô sấy

5.500-5.800

5.500-5.800

Nhà máy chỉ mua ngô có độ ẩm từ 16-18%, sau đó sấy lại

Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy

4.900

4.900

Giao dịch bán lẻ nội vùng và đưa đi các trại vùng Đông Nam Bộ

Tin tham khảo