Giá ngô quay đầu giảm do dự báo mưa giảm tại Mỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô quay đầu giảm do dự báo mưa giảm tại Mỹ

Giá ngô quay đầu giảm do dự báo thời tiết mưa sẽ ít hơn tại vùng Trung Tây nước Mỹ làm giảm sự lo lắng về tiến độ gieo trồng chậm chạp

Nguồn gốc

26/04

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô quay đầu giảm do dự báo thời tiết mưa sẽ ít hơn tại vùng Trung Tây nước Mỹ làm giảm sự lo lắng về tiến độ gieo trồng chậm chạp

Mỹ - CBOT

144.3

-2.0

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

147.1

-

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ: Dự báo thời tiết mưa giảm tại vùng Trung Tây cũng khiến giá lúa mỳ Mỹ giảm điểm

Mỹ - CBOT

156.7

-0.2

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

161.4

-

Kỳ hạn tháng 9

Đậu tương: giá đậu tương tiếp tục xu hướng giảm do đồng Brl đang trở nên yếu đi, kích thích nông dân bán ra đậu tương

Mỹ - CBOT

351.4

-3.2

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

352.2

-

Kỳ hạn tháng 8

Khô đậu tương: theo đà giảm của đậu tương, giá khô đậu tương cũng để mất điểm

Mỹ - CBOT

345.9

-4.4

Kỳ hạn tháng 7

Mỹ - CBOT

347.3

-

Kỳ hạn tháng 8

 

Tin tham khảo